Wat zijn Scrum Artifacts?

 

Scrum Artifacts zijn een essentieel onderdeel van het  Scrum Framework. We kennen er 3, de Product Backlog, de Sprint Backlog en het Increment. Scrum Artitacts zijn een vorm van Agile documentatie omdat ze de “requirements” en “Definition of Done” bevatten. Alle vereisten die nodig zijn hier te vinden zodat het altijd helder en duidelijk is waaraan dingen moeten voldoen om als af beschouwd te worden zodat ze aan de eindgebruiker kunnen worden opgeleverd. 

 

Product Backlog

De Product Backlog is een verlanglijstje van de klant/eindgebruiker. De Product Owner creert de Prodcut Backlog dan ook samen met de klant/eindgebruiker, het bevat alle dingen die opgeleverd moeten worden en de prioriteit van bepaalde onderdelen.

Elk item in de Product Backlog wordt continu beoordeeld op Prioriteit en onderverdeeld in kleinere items om sneller opgeleverd te kunnen worden, in Scrum heten deze items User Stories

 

Sprint Backlog

De Sprint Backlog is net als een boodschappenlijstje voor de huidige Sprint. het Development Team selecteert zelf de User Stories van de Product Backlog en plaatst deze op de Sprint Backlog zodat ze aan het eind opgeleverd kunnen worden. Het is dus wel belangrijk dat de Product Owner goed uitlegt wat de prioriteit en waarde is van de User Stories op de Product Backlog. 

Zodra de Sprint Backlog voldoende gevuld is om aan het werk te gaan kan het Development Team de User Stories opleveren. Dit doen zij meestal door de User Stories op te delen in kleinere taken en het werk te verdelen en samen te werken naar het eindresultaat. Het verschil tussen de Sprint Backlog en de Product Backlog is dat de Product Backlog toebehoort aan de Product Owner en de Sprint Backlog toebehoort aan het Development Team. Beiden bevatten de vereisten waaraan de User Stories moeten voldoen. 

 

Het Increment

Het Increment in Scrum is alles wat is opgeleverd aan het einde van de Sprint plus alle opleveringen van de voorgaande Sprints. Het is een optelling van alle afgeronde User Stories die van de Product Backlog op de Sprint Backlog zijn geplaatst en zijn opgeleverd. 

Het increment is dus een set van opgeleverde User Stories die klaar zijn om aan de klant/eindgebruiker op te leveren. Het doel van een Sprint is dan ook om User Stories op te leveren die klaar zijn om aan de klant/eindgebruiker op te leveren voor feedback. 

 

Waarvoor dienen de Scrum Artifacts?

Scrum Artifacts zorgen voor duidelijkheid en transparantie omdat ze ook de vereisten bevatten waaraan de User Stories moeten voldoen. Scrum Artifacts zorgen ervoor dat iedereen op  één  lijn zit met de doelen van de klant/eindgebruiker. De Sprint Backlog zorgt voor focus en de Product Backlog bevat alle wensen van de klant/eindgebruiker. Samen zorgen ze voor een opgeleverde set van User Stories aan het einde van de Sprint. 

Laat een reactie achter