Wat is de “Definition of Done”?

 

De “Definition of Done” is een belangrijk onderdeel van het Scrum Framework. Het is een overeenkomst tussen de leden van het Scrum Team die ervoor zorgt dat iedereen begrijpt wat er nodig is om een User Story af te ronden. Als een User Story is afgerond betekent dat dus dat het voldoet aan alle vereisten die zijn beschreven in de “Definition of Done” zodat ze klaar zijn om over te dragen aan de Product Owner voor de oplevering aan de eindgebruiker/klant.

 

Hoe ziet een “Definition of Done” eruit?

De product Backlog bevat User Stories die volgens de “Definition of Done” opgeleverd dienen te worden. Als je bijvoorbeeld een pannenkoek gaat bakken kan een vereiste zijn dat alle pannenkoeken 15cm in diameter zijn en tenminste 3 stukjes appel bevatten. Dit zijn vereisten die dus heel duidelijk zijn, het is dan ook belangrijk om weg te blijven van vage vereisten als bijvoorbeeld alle pannenkoeken moeten aan beiden kanten gebruind zijn. Dit is niet duidelijk genoeg gespecificeerd en zorgt dan ook niet voor consistentie in het eindresultaat

 

Duidelijk en begrijpelijk

De “Definition of Done” moet glashelder zijn en gemakkelijk te begrijpen voor elk teamlid. het is een eenvoudige checklist die de noodzakelijke vereisten schetst voor een User Story

 

Eenduidige criteria

Vermijd het gebruik van vage termen als “bijna klaar” of “bijna voltooid”. Wees in plaats daarvan expliciet over wat “Done” is. Dit kan betrekking hebben op aspecten zoals code review, testen, documentatie en zelfs gebruikersacceptatie.

 

Consistent en uniform

Elk item op je Product Backlog moet voldoen aan dezelfde criteria voor “Done”. Deze consistentie zorgt ervoor dat de output van het team op een hoog niveau blijft, Sprint na Sprint.

 

Herzien en verfijnd

Naarmate je team groeit en leert, moet de “Definition of Done” regelmatig worden herzien en verfijnd om in lijn te blijven met veranderende behoeftes van de klant/eindgebruiker.

 

Conclusie

Dit eenvoudige maar krachtige concept is de sleutel tot het leveren van succesvolle projecten in Scrum, omdat het duidelijkheid schept over wat er bereikt moet worden voordat iets af is en het de kwaliteit van het opgeleverde Increment aan het einde van de Sprint garandeert. 

Houd het duidelijk, specifiek en consistent en vergeet nooit om gaandeweg de “Definition of Done” op regelmatige basis te herzien en te verfijnen.

Laat een reactie achter